Cenu piedāvājumu veidošana
 
Pasūtījuma cena tiek veidota saskaņā ar klienta vajadzībām un vēlmēm,
ņemot vērā pasūtītāja iecerēto budžetu.
 
Audumu cenas ir atkarīgas no kolekcijas aktualitātes un audumu specifikas.
Atkarībā no pasūtījuma apjoma, iespējamas īpašas cenas.
 
 
 
Aizkaru salona "Karlīne"  piedāvatie pakalpojumi:
 

Realizēto
projektu
piemēri